Dòng máy FT

FT
Model
Clamp Force(T)
Phiến Đáy Cố định
25
40
60
80
113
155
213
FT-S
Model
Clamp Force(T)
Bàn Trượt Đơn
25
40
60
80
113
155
213
FT-DS
Model
Clamp Force(T)
Bàn Trượt Kép
25
40
60
80
113
155
213
FT-R
Model
Clamp Force(T)
Bàn Xoay
25
40
60
80
113
165

FOMTEC PLASTIC MACHINERY(GUANGZHOU)CO.,LTD.
ĐT:+86 20 3685 0111
FAX:+86 20 3685 0100
E-mail:os@fomtec-group.com

FOMTEC MACHINERY(SUZHOU)CO.,LTD.
ĐT:+86 512 6578 9777
FAX:+86 512 6578 0988

MANDA CO.,LTD.
ĐT:+84 8 3980 9462-3
FAX:+84 8 3980 9461
E-mail:mandaco@vnn.vn
Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Mẫu | Tin tức | Video | Mạng lưới | Phản hồi |
Copyright 2012 Fomtec All Rights Reserved
FOMTEC PLASTIC MACHINERY(GUANGZHOU)CO.,LTD.
ĐT:+86 20 3685 0111
FAX:+86 20 3685 0100
E-mail:os@fomtec-group.com
FOMTEC MACHINERY(SUZHOU)CO.,LTD.
ĐT:+86 512 6578 9777
FAX:+86 512 6578 0988