Mạng lưới

Điểm Bán hàng
CHÂU Á
- Nhật Bản, Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippine, Việt Nam, Ấn Độ, Pakistan, Bangla
CHÂU ĐẠI DƯƠNG - Australia
CHÂU ÂU & CHÂU MỸ -- Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Argentina, Colombia, Peru
CHÂU PHI - Senegal, Tanzania, Nigeria, Zimbabwe, Ivory Coast, Ai Cập, Ghana, Algeria, Kenya
TRUNG ĐÔNG - Iran, Dubai

FOMTEC PLASTIC MACHINERY(GUANGZHOU)CO.,LTD.
ĐT:+86 20 3685 0111
FAX:+86 20 3685 0100
E-mail:fomtec@fomtec-group.com

FOMTEC MACHINERY(SUZHOU)CO.,LTD.
ĐT:+86 512 6578 9777
FAX:+86 512 6578 0988

MANDA CO.,LTD.
ĐT:+84 8 3980 9462-3
FAX:+84 8 3980 9461
E-mail:mandaco@vnn.vn
Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Mẫu | Tin tức | Video | Mạng lưới | Phản hồi |
Copyright 2012 Fomtec All Rights Reserved
FOMTEC PLASTIC MACHINERY(GUANGZHOU)CO.,LTD.
ĐT:+86 20 3685 0111
FAX:+86 20 3685 0100
E-mail:fomtec@fomtec-group.com
FOMTEC MACHINERY(SUZHOU)CO.,LTD.
ĐT:+86 512 6578 9777
FAX:+86 512 6578 0988