Máy Đúc khuôn Phun Nhiệt rắn

FT-B
Model
Clamp Force(T)
60
100
100
FT-BMC
Model
Clamp Force(T)
40
60
120

FOMTEC PLASTIC MACHINERY(GUANGZHOU)CO.,LTD.
ĐT:+86 20 3685 0111
FAX:+86 20 3685 0100
E-mail:os@fomtec-group.com

FOMTEC MACHINERY(SUZHOU)CO.,LTD.
ĐT:+86 512 6578 9777
FAX:+86 512 6578 0988

MANDA CO.,LTD.
ĐT:+84 8 3980 9462-3
FAX:+84 8 3980 9461
E-mail:mandaco@vnn.vn
Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Mẫu | Tin tức | Video | Mạng lưới | Phản hồi |
Copyright 2012 Fomtec All Rights Reserved
FOMTEC PLASTIC MACHINERY(GUANGZHOU)CO.,LTD.
ĐT:+86 20 3685 0111
FAX:+86 20 3685 0100
E-mail:os@fomtec-group.com
FOMTEC MACHINERY(SUZHOU)CO.,LTD.
ĐT:+86 512 6578 9777
FAX:+86 512 6578 0988